POMOC DLA UKRAINY – DZIAŁANIA GMINY LESZNOWOLA

W dniu 28 lutego o godz. 8.00 odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone skoordynowanym działaniom pomocowym dla Ukrainy.

Gmina uruchomiła GMINNE CENTRUM INFORMACYJNE (GCI)

 • e-mail: pomagamukrainie@lesznowola.pl
 • tel. 798 473 878 czynny w godz. 8.00-19.00
 • tel. (22) 757 92 32 wew. 204 czynny w godz.:  poniedziałek 9.30-17.30,

od wtorku do piątku 8.00-16.00

Celem GCI jest wymiana informacji dotyczących:

 • oferowanej pomocy przez Gminę i jej Mieszkańców,
 • potrzeb i oczekiwanej pomocy przez obywateli Ukrainy.

Gmina oferuje koordynowanie pomocy w następujących obszarach:

 1. ZAKWATEROWANIE
 2. ZBIÓRKA DARÓW
 3. FINANSE
 4. EDUKACJA
 5. OCHRONA ZDROWIA
 6. POMOC PSYCHOLOGICZNA
 7. ZATRUDNIENIE
 8. ZAGOSPODAROWANI WOLNEGO CZASU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKRAINY

Ad. 1. ZAKWATEROWANIE

Pomoc w zakresie zakwaterowania (Gmina współpracuje w tej kwestii ze Starostą Piaseczyńskim). Potrzeby te proszę w pierwszej kolejności zgłaszać do Starostwa, na infolinię: 798 896 307.

Ważne! Osoby fizyczne, które zapewniły mieszkanie uchodźcom, nie mogą ubiegać się o zwrot środków finansowych związanych z zakwaterowaniem.

Ad. 2. ZBIÓRKA DARÓW

Prosimy wstrzymać akcję zbiórek, ponieważ musimy rozdysponować dary  zebrane dotychczas. Wkrótce podamy informację, kiedy rozpoczniemy „akcję dary” oraz wskażemy miejsca zbiórek.

Niezbędne będą:

 • środki higieny osobistej dla dorosłych i dzieci;
 • koce zwykłe i termiczne;
 • materace, pościel, ręczniki, śpiwory;
 • żywność o długim terminie ważności, w tym dla małych dzieci;
 • baterie, powerbanki.

Ad. 3. POMOC FINANSOWA

 • Zapewniamy finasowanie z Budżetu Gminy w ramach Zarządzania Kryzysowego niezbędnych wydatków na wsparcie potrzeb życiowych obywateli Ukrainy.
 • Środki finansowe w formie darowizny można także przekazywać na specjalne gminne subkonto o numerze:

80 9288 0001 5500 0257 2000 0300

W tytule przelewu należy wpisać „Mieszkańcy Gminy Lesznowola – dla Ukrainy”.

Ad. 4. POMOC W ZAKRESIE EDUKACJI

Każde ukraińskie dziecko ma możliwość kontynuowania edukacji zarówno w przedszkolu jak i w szkole. W sprawach edukacyjnych należy się kontaktować z Gminną Infolinią Edukacyjną:

Ad. 5. POMOC W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA

Obywatele Ukrainy mają zapewnioną nieodpłatną opiekę medyczną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kontakty:

 • Ośrodek Zdrowia w Magdalence, ul. Słoneczna 273, tel. (22) 757 99 64,
 • Ośrodek Zdrowia w Mrokowie, ul. Górskiego 4, tel. (22) 756 15 92.

Ad. 6. POMOC PSYCHOLOGICZNA

Dzieci i młodzież otrzymają wsparcie psychologiczne w przedszkolu i w szkole, natomiast dorosłym bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielaPowiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (POIK).

Kontakty:

 • dzieci i młodzież – Gminna Infolinia Edukacyjna – tel. 517 345 400,
 • dorośli –  tel. interwencyjny POIK (22) 757 68 20.

Ad. 7. POMOC W ZATRUDNIENIU (współpraca ze Starostwem Powiatowym)

Pracę można podjąć po wcześniejszym zarejestrowaniu się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie.

Kontakty:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie ul. Czajewicza 2/4, (22) 484 26 78,
 • Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola, e-mail: jacek.arendarski@gmail.com

Ad. 8. POMOC W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA WOLNEGO CZASU DLA DZIECI                                                                                                                                                                

           I MŁODZIEŻY Z UKRAINY

 • Nieodpłatne zajęcia artystyczne. Kontakt: Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli, tel. 504 192 208. Wykaz zajęć wraz z lokalizacją i terminem znajduje się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury www.gok-lesznowola.pl  
 • Nieodpłatne zajęcia z zakresu czytelnictwa i integracji. Kontakt: Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli, tel. (22) 736 19 34, www.bp-lesznowola.pl
 • Nieodpłatne zajęcia sportowe. Kontakt: Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, tel. 798 232 553 (pon.-pt. w godz. 8.00-16.00), www.sportlesznowola.pl .

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Gminy oraz fanpage Urzędu Gminy Lesznowola na Facebooku

gdzie na bieżąco będziemy publikować informacje o prowadzonych przez Gminę działaniach. 

DODATKOWE POTRZEBY DLA NASZYCH SĄSIADÓW Z UKRAINY PROSZĘ ZGŁASZAĆ RÓWNIEŻ DP GMINNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu, Mieszkańcom Gminy Lesznowola za dotychczasowe, spontaniczne wsparcie naszych Sąsiadów
z Ukrainy.

Z wielkim szacunkiem

Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Wójt Gminy Lesznowola