Pracownia multimedialna w CIS!

Uprzejmie informujemy, że od początku roku 2020 w CIS Magdalenka ruszyła Pracownia Multimedialna LCK (Lokalne Centrum Kompetencji).

Gmina Lesznowola przystąpiła do udziału w projekcie realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa i budżetu województwa mazowieckiego. Ze środków w ramach projektu została urządzona stacjonarna komputerowa pracownia LCK.

Pracownia w Magdalence liczy pięć stanowisk komputerowych, wyposażonych w kamery internetowe i słuchawki. Ponadto w pracowni znajduje się drukarka 3D, na której można wydrukować własne projekty po konsultacji z administratorem pracowni.

Pracownia jest czynna:
poniedziałek 12.30-16.00
wtorek 12.00-17.30
środa 12.00-15.30
czwartek-piątek 8.00-16.00

W tym czasie każdy mieszkaniec może nieodpłatnie korzystać z komputerów z oprzyrządowaniem oraz z Internetu. Samodzielnie, lub też z pomocą opiekuna pracowni będzie można szukać potrzebnych informacji, napisać pismo, cv, wysyłać maile itd. Serdecznie zapraszamy także osoby starsze, które do tej pory nie miały okazji nauczyć się podstawowej obsługi komputera.

Opiekunem pracowni jest
p. Maciej Jagodziński

Kontakt:
maciej.jagodzinski@gok-lesznowola.pl

Filia GOK Lesznowola w Magdalence
Centrum Integracji Społecznej (CIS)
05-506 Magdalenka
ul. Lipowa 28
tel. 509 310 659